Έρευνα - Ανάπτυξη

Η NRG-ORION μεριμνά συνεχώς για την συνεχή εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού της. Πέρα όμως από την εκπαίδευση, στόχος της εταιρίας είναι η πιλοτική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες περιβάλλοντος, τεχνολογιών που υφίστανται σήμερα στον χώρο των φωτοβολταΪκών συστημάτων. Δεδομένου ότι σε μία χώρα όπως είναι η Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες, ανομβρία και σκόνη, η πιλοτική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες περιβάλλοντος και σε συνδυασμό με την ύπαρξη μετεωρολογικού σταθμού, συμβάλλει σημαντικά στην τελειοποίηση του σχεδιασμού, όπως αυτός προκύπτει από διάφορα πιστοποιημένα προγράμματα προσομοίωσης. Παράλληλα, διασταυρώνεται και η αξιοπιστία των εταιριών παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η NRG-ORION λοιπόν, προχώρησε με μία επένδυση της τάξεως των 150.000,00€ αποκλειστικά ιδίων κεφαλαίων στην κατασκευή ενός πιλοτικού φωτοβολταϊκού σταθμού δίπλα στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη.

Όπως θα παρατηρήσει κάποιος μελετώντας τον ΠΙΝΑΚΑ 1, στον πιλοτικό φωτοβολταϊκό σταθμό της NRG-ORION εξετάζονται σε πραγματικές συνθήκες περιβάλλοντος:

  • Η διαφορετική συμπεριφορά φωτοβολταϊκών στοιχείων ίδιας και διαφορετικής τεχνολογίας, διαφόρων κορυφαίων κατασκευαστών.
  • Πόσο βελτιώνεται η παραγωγή ενέργειας με την χρήση συστημάτων παρακολούθησης του ήλιου σε σχέση με τα σταθερά συστήματα στήριξης.
Πιλοτικός σταθμός Πίνακας 1

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter