ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ «ΡΙΓΚΟΥΖΙ» 99,96 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SOLON 476xBLUE 220/03 (πολυκρυσταλλικά, 210Wp).
  • Σύστημα στήριξης EXALCO, σταθερό σύστημα από αλουμινίο με inox συνδέσμους.
  • Αντιστροφείς SMA, 9xSMC10000TL + 1xSB3300TLHC.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION

Το έργο συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ στις 05/09/2008, όπου έγινε και παράδοση του συνόλου του έργου, μαζί με το έργο «ΠΑΜΒΩΤΙΣ 1». Βάσει της μελέτης που έγινε, μέσω του προγράμματος PVSOL της εταιρίας Dr. VALENTIN ERGΙΕSOFTWARE GmbH, το έργο αυτό αναμενόταν να αποδώσει 110.056 kWh ανά έτος.

Μετά από 1 πλήρες έτος συνεχούς λειτουργίας ο φ/β σταθμός απέδωσε 146.620,23 kWh δηλ. 33,2% περισσότερη ενέργεια από την αναμενόμενη.

ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ «ΡΙΓΚΟΥΖΙ» 99,96 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter