ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. ΧΑΡΩΠΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΕΡΡΕΣ 399,96 MWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου

Υποσταθμός

Υποσταθμός Υποσταθμός Υποσταθμός

Ηλεκτροδότηση Έργου

Ηλεκτροδότηση Έργου
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SOLAR FABRIK 1818xSF200A-220 (πολυκρυσταλλικά, 220Wp).
  • Σύστημα στήριξης Schletter PVMAX2, σταθερό σύστημα από αλουμινίο με inox συνδέσμους.
  • Αντιστροφείς SMA, 56xSMC7000TL + 1xSMC5000A.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION

Το έργο αυτό έγινε σε συνεργασία με εργολάβο του επενδυτή, ο οποίος είχε την ευθύνη ολοκλήρωσης των χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών. Στο συγκεκριμένο έργο εγκαταστάθηκε υποσταθμός μέσης τάσης σε οικίσκο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο μετασχηματιστής 0.4kV/20kV καθώς και το πεδίο μέσης τάσης είναι της SCHNEIDER ELECTRIC.

Ο οικίσκος φιλοξενεί και τα πεδία χαμηλής τάσης, το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης της απόδοσης του φ/β σταθμού και τα συστήματα ασφαλείας. Το έργο παραδόθηκε στον επενδυτή στις 26/08/2008, ενώ συνδέθηκε στις 29/08/2008. Βάσει της μελέτης που έγινε, μέσω του προγράμματος PV-SOL της εταιρίας Dr. VALENTIN ENERGΙΕSOFTWARE GmbH, το έργο αυτό αναμενόταν να αποδώσει 455.327 kWh ανά έτος.

Το πρώτο έτος λειτουργίας ο φ/β σταθμός απέδωσε 595.080 kWh δηλ. 30,7% περισσότερη ενέργεια από την αναμενόμενη ενώ το δεύτερο έτος λειτουργίας απέδωσε 585.000 kWh δηλαδή 28,5% περισσότερη ενέργεια από την αναμενόμενη.

ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. ΧΑΡΩΠΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΕΡΡΕΣ 399,96 MWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter