ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΗΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ «ΜΠΑΪΡΙΑ», «ΣΤΡΩΜΑΤΑ» 2 x 19,78 kWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SOLON BLUE 230/07 (215Wp) Χ 92τεμ.
  • Σύστημα στήριξης SCHLETTER FS2V, σταθερό σύστημα από αλουμινίο με inox συνδέσμους.
  • Αντιστροφείς SMA, 3x SMC7000TL.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION

H σύνδεση του έργου «ΜΠΑΪΡΙΑ» έγινε στις 10/07/09 ενώ σύνδεση και του έργου «ΣΤΡΩΜΑΤΑ» έγινε στις 10/07/09 . Βάσει της μελέτης που έγινε, μέσω του προγράμματος PV-SOL της εταιρίας Dr. VALENTIN ENERGΙΕSOFTWARE GmbH, το κάθε έργο αναμένεται να αποδώσει 21856,90 kWh ανά έτος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΗΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ «ΜΠΑΪΡΙΑ», «ΣΤΡΩΜΑΤΑ» 2 x 19,78 kWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter