ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΝΗΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ, 2685Β3 19,80 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου
  1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
  2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
    • Φ/Β στοιχεία Suntech (STP 275) 275Wp x 72 τεμ.
    • Σύστημα στήριξης Schletter FS2V, σταθερό σύστημα από αλουμινίο με inox συνδέσμους.
    • Αντιστροφείς SMA, 3x SMC7000TL.
  3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
  4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΝΗΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ, 2685Β3 19,80 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter