Χ.ΝΟΥΝΗΣ – Π.ΓΚΑΝΤΣΙΟΥ Ο.Ε. ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ, 2685Γ 19,68 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SOLON BLUE 230/07 (205) Wp x 96 τεμ.
  • Σύστημα στήριξης PESOS, σύστημα στήριξης με (2) μεταβλητούς άξονες και αστρονομικός έλεγχος.
  • Αντιστροφείς SMA, 3x SMC8000TL.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION
Χ.ΝΟΥΝΗΣ – Π.ΓΚΑΝΤΣΙΟΥ Ο.Ε. ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ, 2685Γ 19,68 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter