ΣΙΑΣΙΟΣ Θ.- ΝΤΡΕΝΤΣΙΟΣ Π. Ε.Ε. ΑΓΡΟΤ.50Γ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΣΕΡΡΕΣ 19,80 KWp
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SOLON BLUE 220/07 (220) Wp x 90 τεμ.
  • Σύστημα στήριξης Schletter PVMAX x 3.
  • Αντιστροφείς SMA, 3x SMC7000TL
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION
ΣΙΑΣΙΟΣ Θ.- ΝΤΡΕΝΤΣΙΟΣ Π. Ε.Ε. ΑΓΡΟΤ.50Γ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΣΕΡΡΕΣ 19,80 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter