«ΚΟS ENERGY EE» ΑΣΠΑΘΑΡΙΟ, ΚΤΜ 574, ΓΑΙΩΝ ΠΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΩ 96,98 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία RITEK SPMd_PM240-3B_6_6*10 4mm_RTK Χ 360τεμ. & SPMd_PM235-3B_6_6*10 4mm_RTK Χ 45 τεμ.
  • Σύστημα στήριξης ΗΕLIOS TREE V1.
  • Αντιστροφείς SMA SMC 11.000TL x 9 τεμ.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA Sunny WebΒox με RS485.
  • Μετασχηματιστής ελαίου ανοικτού τύπου, χαμηλών απωλειών ΑΒΒ.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION

Το έργο συνδέθηκε με επιτυχία με το δίκτυο της ΔΕΗ στις 02/10/2012.

«ΚΟS ENERGY EE» ΑΣΠΑΘΑΡΙΟ, ΚΤΜ 574, ΓΑΙΩΝ ΠΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΩ 96,98 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter