ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΑΡΟΣ 99,225 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SOLON 441xBLUE 220/07 (πολυκρυσταλλικά, 225Wp).
  • Σύστημα στήριξης EXALCO, σταθερό σύστημα από αλουμινίο με inox συνδέσμους.
  • Αντιστροφείς SMA, 9xSMC11000TL.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION

Το έργο συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ στις 14/08/2008, ενώ η παράδοση του συνόλου του έργου, μαζί με το έργο «ΠΑΜΒΩΤΙΣ 2» έγινε στις 05/09/2008. Βάσει της μελέτης που έγινε, μέσω του προγράμματος PV-SOL της εταιρίας Dr. VALENTIN ENERGΙΕSOFTWARE GmbH, το έργο αυτό αναμενόταν να αποδώσει 109.247 kWh ανά έτος.

Μετά από 1 πλήρες έτος συνεχούς λειτουργίας ο φ/β σταθμός απέδωσε 144.930 kWh δηλ. 32,7% περισσότερη ενέργεια από την αναμενόμενη.

ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΑΡΟΣ 99,225 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter