ΦΩΤΟΝΙΟ Α.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 99,33 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SANYO 473xMOD HIT (υβριδικά, 210Wp).
  • Σύστημα στήριξης DEGER ENERGIE, 16 TRAKERS τύπου 5000NT.
  • Αντιστροφείς SMA, 15xSMC7000TL + 1xSB5000TL-20.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION

Η επιλογή του εξοπλισμού των συστημάτων στήριξης και των φ/β στοιχείων έγινε από τον επενδυτή. Η εγκατάσταση του έργου ξεκίνησε στις 1/10/2008 από το τεχνικό επιτελείο της NRG-ORION, σε κατάσταση ολοκληρωμένων οικοδομικών εργασιών από τον επενδυτή και ολοκληρώθηκε στις 12/11/2008.

Η σύνδεση με τη ΔΕΗ έγινε στις 24/12/2008. Βάσει της μελέτης που έγινε, μέσω του προγράμματος PV-SOL της εταιρίας Dr. VALENTIN ENERGΙΕSOFTWARE GmbH, αναμένεται να αποδώσει 163.616 kWh ανά έτος.

ΦΩΤΟΝΙΟ Α.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 99,33 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter