ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΣΙΡΙΒΑΤΟΣ, ΖΙΤΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 99,835 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SOLON BLUE 230/07(205)Wp x 487 τεμ.
  • Σύστημα στήριξης Schletter FS2V, σταθερό σύστημα από αλουμινίο με inox συνδέσμους.
  • Αντιστροφείς SMA, 1xSMC11000TL+5xSMC10000TL+6xSMC7000TL.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION

Tο έργο αυτό είχε μία ιδιαιτερότητα. Το υπέδαφος ήταν βραχώδες και η πασσαλοέμπιξη ήταν αδύνατη. Για αυτό το λόγο ήρθε γεωτρύπανο το οποίο άνοιξε τρύπες για τους πασσάλους. Κατ’ όπιν οι πάσσαλοι τοποθετήθηκαν και στο κενό που υπήρξε, συμπληρώθηκε μπετόν C25/30.

ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΣΙΡΙΒΑΤΟΣ, ΖΙΤΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 99,835 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter