ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΟΕ ΑΓΡ.314, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 99,66 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου
  1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
  2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
    • Φ/Β στοιχεία SOLON BLUE 230/07 (210) Wp x 476 τεμ.
    • Αντιστροφείς SMA,SΤP15000TL-10 x8.
    • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX GSM με Bluetooth.
  3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
  4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010. Ήδη μετά από ένα μήνα λειτουργίας οι επενδυτές μετά χαράς τους διαπίστωσαν ότι οι δύο φωτοβολταϊκοί τους σταθμοί έχουν περίπου 15% περισσότερη παραγωγή από άλλους φωτοβολταϊκούς σταθμούς της ευρύτερης περιοχής. Επίσης στα δύο έργα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο inverters STP15000TL-10.

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΟΕ ΑΓΡ.314, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 99,66 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter