ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΟΕ ΑΓΡ.134, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 99,66 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SOLON BLΑCK 280/11 (275) Wp x 362 τεμ.
  • Σύστημα στήριξης αλουμινίου με inox εξαρτήματα με μπετά.
  • Αντιστροφείς SMA,SΤP17000TL-10 x6.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX GSM.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010.

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΟΕ ΑΓΡ.134, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 99,66 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter