Εταιρικό Προφίλ

Η NRG-ORION ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1999. Αντικείμενό της ήταν η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία επιτυγχάνονταν με την βελτίωση της ποιότητας του ηλεκτρικού ρεύματος, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Από τις αρχές του 2006, η NRG-ORION δραστηριοποιήθηκε δυναμικά στον τομέα παραγωγής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα, αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της και την υποδομή που διέθετε στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού της, αλλά και στην παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς με κύριο σκοπό να προτείνει στους υποψήφιους πελάτες της, τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικά λύσεις με βασική προτεραιότητα, την ποιότητα.

Η εταιρία διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Ηλεκτρολογικό εργαστήριο συναρμολόγησης, πιλοτικός φωτοβολταϊκός σταθμός και αποθηκευτικοί χώροι βρίσκονται πλησίον της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στην περιοχή Βαθύλακκος. 

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξίας, μέσω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, που συμπληρώνουν την τεχνογνωσία της.

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter