ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Ο.Ε. «ΓΕΝΙ ΓΚΙΟΛΙ», «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ», «ΞΗΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ» 3 x 19,78 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες

Inverters, Ηλεκτρολογικοί πίνακες
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SOLON BLUE 220/03 (215Wp) Χ 92τεμ.
  • Σύστημα στήριξης PESOS, σύστημα στήριξης με (2) μεταβλητούς άξονες και αστρονομικός έλεγχος.
  • Αντιστροφείς SMA, 3x SMC7000TL.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION

Η σύνδεση των έργων «ΓΕΝΙ ΓΚΙΟΛΙ» και «ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ» έγινε στις 28/08/09 με επιτυχία, ενώ η σύνδεση του έργου «ΞΗΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ» έγινε στις 02/09/09. Βάσει της μελέτης που έγινε, μέσω του προγράμματος PV-SOL της εταιρίας Dr. VALENTIN ENERGΙΕSOFTWARE GmbH, το κάθε έργο αναμένεται να αποδώσει 29531,54 kWh ανά έτος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Ο.Ε. «ΓΕΝΙ ΓΚΙΟΛΙ», «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ», «ΞΗΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ» 3 x 19,78 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter