ΚΟΡΣΑΒΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΚΟΡΣΑΒΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Ε ΑΓΡΟΤ. 90, ΤΣΑΚΩΝΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 99,88 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SOLON BLUE 230/07 (220Wp) x 454 τεμ<./li>
  • Σύστημα στήριξης μεταβλητών 2 αξόνων PESOS (12 trackersSF60).
  • Αντιστροφείς SMA, STP 15000TL-10x8.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX με BLUETOOTH.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION
ΚΟΡΣΑΒΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΚΟΡΣΑΒΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Ε ΑΓΡΟΤ. 90, ΤΣΑΚΩΝΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 99,88 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter