ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΗΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 99,55 KWp

Γενική όψη έργου

Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου Γενική όψη έργου
 1. ΜΕΛΕΤΗ NRG-ORION
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NRG-ORION
  • Φ/Β στοιχεία SOLON BLUE 230/07 (230)Wp x 400 τεμ. - SOLON BLUE 230/07 (235)Wp x 32 τεμ.
  • Σύστημα στήριξης SCHLETTER.
  • Αντιστροφείς SMC 11000TL x 9τεμ.
  • Σύστημα καταγραφής - επικοινωνίας SMA, WEBBOX GSM.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NRG-ORION
 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NRG-ORION
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΗΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 99,55 KWp

Στρατηγικοί Συνεργάτες

NRG-ORION

Γραφείo, Εργαστήριο & Πιλοτικός σταθμός:
Βαθύλακκος, 57 011, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Γραφεία:
Βαλαωρίτου 20, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: (+30) 231 0566511
e-mail: info@nrg-orion.graegean@nrg-orion.gr

Εγγραφή Newsletter