Ελληνικά :THOMAS MELADINIS & SIA OE
PLOT.147 SIDIROKASTRO SERRES
19,68A) NRG-ORION STUDY

B) NRG-ORION EQUIPMENT PROCUREMENT

SOLON BLUE P/V panels 230/07 (205) Wp x 96 pc.

EXALCO support system

SMA, 3x SMC8000TL inverters

SMA, WEBBOX recording - communication system

C) NRG-ORION INSTALLATION

D) NRG-ORION MONITORING - MAINTENANCE
Strategic Partners