Ελληνικά :“ENERBAK”
HANDICRAFT ESTABLISHMENT GEORGANADES, TRIKALA
9,90

A) NRG-ORION STUDY

B) NRG-ORION EQUIPMENT PROCUREMENT

SOLON BLUE 230/07 P/V panels (220Wp) x 45 pc.

SMA inverters, SΒ 4000TL-20 x 3

SMA, RS485 recording - communication system

C) NRG-ORION INSTALLATION

D) NRG-ORION MONITORING - MAINTENANCE


Strategic Partners