Ελληνικά :KORSAVIDOU ANDRONIKI-KORSAVIDOU DIMITRA Ε.Ε
PLOT 90, TSAKONI, KASTORIA
99,88
A) NRG-ORION STUDY

B) NRG-ORION EQUIPMENT PROCUREMENT

SOLON BLUE 230/07 P/V panels (220Wp) x 454 pc.

PESOS support system for 2 variable axes (12 trackers SF60)

SMA inverters, STP 15000TL-10 x 8

SMA, WEBBOX with BLUETOOTH recording-communication system

C) NRG-ORION INSTALLATION

D) NRG-ORION MONITORING - MAINTENANCE


Strategic Partners