Ελληνικά :DIMITRIOS CHITAS & SIA OE
KOUTSELIO, IOANNINA
99,55
A) NRG-ORION STUDY

B) NRG-ORION EQUIPMENT PROCUREMENT

SOLON BLΑCK P/V panels 280/11 (275) Wp x 362 pc.

EXALCO support system

SMA, SΤP17000TL-10 inverters x6

SMA, WEBBOX with BLUETOOTH recording-communication system

C) NRG-ORION INSTALLATION

D) NRG-ORION MONITORING - MAINTENANCE


Strategic Partners