Ελληνικά :NIKOLAOS & GEORGIA MAVROEIDI OE
PROTI SERRES, 2685B1
19,80

A) NRG-ORION STUDY

B) NRG-ORION EQUIPMENT PROCUREMENT

Suntech (STP 275) P/V panels 275Wp x 72 pc.

Schletter FS2V support system; a fixed system made with aluminium and stainless steel joints

SMA, 3x SMC7000TL inverters

C) NRG-ORION INSTALLATION

D) NRG-ORION MONITORING - MAINTENANCE
Strategic Partners