English :

Κορυφαία ποιότητα έργων


Παρακάτω αναλύουμε τους λόγους για τους οποίους οι εγκαταστάσεις της NRG-ORION είναι ποιοτικά κορυφαίες. Το αποτέλεσμα είναι η υψηλή απόδοση των φωτοβολταϊκών σταθμών η μειωμένη συντήρηση (μειωμένες βλάβες) κατά τη διάρκεια λειτουργίας των είκοσι (20) ετών. Αναλυτικά παρακάτω, σας αναφέρουμε μία προς μία τις παραμέτρους φωτοβολταϊκού σας σταθμού, αρχίζοντας φυσικά από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία (panels), την «καρδιά» της εγκατάστασης:


Φωτοβολταϊκά στοιχεία (panels)

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι της γερμανικής εταιρίας SOLON SE. Η 100% γερμανική εταιρία SOLON SE, διαφοροποιείται σε σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό τόσο στην επιλογή πρώτων υλών όσο και στις διαδικασίες τρόπου παραγωγής και ελέγχου παραγωγής. Οι διαφοροποιήσεις αυτές την φέρνουν περίπου 5% ακριβότερη από άλλες γερμανικές εταιρίες, κάτι που το δηλώνει και η ίδια η SOLON SE. Συγκεκριμένα, η «καρδιά» του φωτοβολταϊκού panel που είναι το κύτταρο (cell, ή κυψέλη) είναι κορυφαίων στο χώρο εταιριών όπως Q-Cells, Arise, Soland κ.α..

Οι υπόλοιπες πρώτες ύλες είναι κορυφαίας ποιότητας αφού περνούν από τους αυστηρότερους ελέγχους της SOLON SE. Οι παραπάνω έλεγχοι των προϊόντων της SOLON SE γίνονται σε ειδικούς θαλάμους τεχνητής γήρανσης. Σε μεταβαλλόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης, εντός έξι (6) εβδομάδων γίνεται προσομοίωση των προϊόντων της SOLON SE αναγμένες σε είκοσι πέντε (25) χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνητής γήρανσης λαμβάνονται ξανά οι πρώτες ύλες και διαπιστώνεται η καλή τους λειτουργία. Πρώτες ύλες είναι πέραν των κυττάρων (cells), το ΕVA, το TEDLAR, ο ύαλος, το Junction Box κ.α. Για να διαπιστωθεί πόσο αυστηρές είναι οι διαδικασίες επιλογής των πρώτων υλών, μετά από δοκιμές, στο θέμα π.χ. του EVA (υλικό συγκόλλησης κυττάρων, ύαλου, tedlar κλπ.) η SOLON SE έχει απορρίψει το 95% των κατασκευαστών EVA που έχει δοκιμάσει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι άλλες εταιρίες(ανταγωνιστές της SOLON SE) που χρησιμοποιούν EVA του 95% που έχει απορρίψει η SOLON SE, και είναι πάρα πολλές αυτές οι εταιρίες, θα έχουν προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα της συγκόλλησης και πιθανόν μετά από ένα χρονικό διάστημα, (από το οποίο θα έχει λήξει η εγγύησης του προϊόντος, όχι η εγγύηση απόδοσης) θα υπάρξουν διάφορα προβλήματα με την εισροή αέρα και υγρασίας εντός του φωτοβολταϊκoύ panel.

Φυσικά ο επενδυτής δε θα μπορεί να διεκδικήσει τίποτα, αφού θα έχει λήξει η εγγύηση του προϊόντος. Πέραν των παραπάνω θεμάτων για τα οποία θα μπορούσαμε να επεκταθούμε ακόμα περισσότερο υπάρχουν και οι διαφοροποιήσεις τόσο στον τρόπο παραγωγής όσο και στους ελέγχους παραγωγής. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι γραμμές παραγωγής της SOLON SE, οι οποίες βρίσκονται η μία στο Βερολίνο και η άλλη στο Greifswald ( Bόρεια θάλασσα), είναι 100% αυτοματοποιημένες. Κυρίως στο κομμάτι που αφορά την δημιουργία strings από κύτταρα (πολλά κύτταρα ενωμένα μεταξύ τους) η κόλληση γίνεται με robot. Αυτό συμβάλλει στην σταθερότητα όσον αφορά τον τρόπο συγκόλλησης και τελικά στη δημιουργία string υψηλών προδιαγραφών. Σε πολλές εταιρίες, κυρίως κινέζικες, η διαδικασία αυτή γίνεται με εργατικό προσωπικό και με εξοπλισμό και υλικό συγκόλλησης χαμηλής ποιότητας, κάτι που σημαίνει πιθανά προβλήματα μετά από χρόνια λειτουργίας του panel. Αυτό εξηγείται και από το γεγονός ότι όλα τέλεια να γίνουν η θερμοκρασία που έχει το όργανο συγκόλλησης πέφτει μετά από έναν αριθμό συγκολλήσεων άρα η τελευταία κόλληση δεν είναι ποιοτικά ίδια με την πρώτη. Τέλος η SOLON SE είναι η μόνη εταιρία η οποία εφαρμόζει πέντε (5) ελέγχους παραγωγής (μαζί με το flash report) σε αντίθεση με άλλες εταιρίες που εφαρμόζουν μόνο έναν (1) έλεγχο, το flash report.




Μετατροπείς (inverters)-Επικοινωνίες

Η NRG-ORION συνεργάζεται με τον μεγαλύτερο κατασκευαστή inverters στον κόσμο, την SMA. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να αναφερθούμε στην SMA, δεδομένου ότι η SMA κατέχει το 80% περίπου της αγοράς στη Ελλάδα. Διαθέτει τεχνική υποστήριξη στην Νότια και Βόρεια Ελλάδα και έχει ικανοποιητικό stock ανταλλακτικών (κυρίως ανασκευασμένους inverters) δίνοντας στους πελάτες της την δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης βλαβών. Οι inverters έχουν ενσωματωμένους μετρητές ενέργειας και συνδέονται εν σειρά με ειδικό καλώδιο επικοινωνίας ή μέσω θύρας Bluetooth με το webox, μια συσκευή αποθήκευσης μετρήσεων ανά συγκεκριμένους χρόνους. Γίνεται αποστολή των στοιχείων αυτών μέσω GSM modem στο portal της SMA (sunny portal). Για εμάς είναι πολύ σημαντική η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού, κάτι που συμβάλλει στην έγκαιρη διαπίστωση πιθανής βλάβης και άμεσης αποκατάστασης.




Σταθερές βάσεις στήριξης Schletter

H εταιρία Schletter έιναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής βάσεων στήριξης για τα φωτοβολταϊκά στον κόσμο. Η διαφοροποίηση της εταιρίας Schletter είναι ότι λαμβάνονται δεδομένα γεωγραφικής θέσης και από βάση δεδομένων που έχει η εταιρία Schletter και υπολογίζεται η στατικότητα για κάθε περιοχή. Για τον συγκεκριμένο υπολογισμό λαμβάνονται στοιχεία ανέμου και ύψος χιονιού και αναλόγως γίνεται ενίσχυση ή όχι της βάσεως στήριξης έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του ευρω-κώδικα του 2005. Πέρα από τις κλασσικές βάσεις στήριξης σε οπλισμένο σκυρόδεμα, η εταιρία Schletter έχει αναπτύξει τη μέθοδο της πασαλοέμπιξης. Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται ταχύτητα στην εγκατάσταση και εύκολη επαναφορά του αγροτεμαχίου στην αρχική κατάσταση, μετά το πέρας της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού. Με την μέθοδο αυτή γίνεται δοκιμαστική πασαλοέμπιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το αγροτεμάχιο είναι κατάλληλο ή όχι.

Η κατασκευή των προφίλ αλουμινίου και των πασάλων από θερμογαλβανισμένο χάλυβα γίνεται σε εργοστάσιο κοντά στο Μόναχο.

Η εργασία πασαλοέμπιξης, συναρμολόγησης των βάσεων και τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών panels γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (γερμανοί τεχνίτες). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η τελειότητα όσο αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Πέραν των υπολοίπων, η εταιρία μας σε συνεργασία με την SOLON SE έχει αναπτύξει μία νέα μέθοδο τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών panels. Με τη μέθοδο αυτή στο πίσω μέρος των φωτοβολταϊκών panels βιδώνονται ανοξείδωτα βιδάκια διαμέτρου 6mm2 σε υποδοχές (τρύπες) στήριξης που έχει το profile αλουμινίου του φωτοβολταϊκού panel και τα βιδάκια αυτά χρησιμεύουν ως στηρίγματα (συνολικά δηλαδή υπάρχουν 6 σημεία στήριξης και όχι 4). Οι συνδετήρες βιδώνονται όχι πολύ σφικτά (με δυναμόκλειδο), ίσα-ίσα για να μην σηκώνει ο άνεμος τα φωτοβολταϊκά panels.

Με τη μέθοδο αυτή προστατεύονται τα φωτοβολταϊκά panels δεδομένου ότι λόγω του ότι για την στήριξη, αναγκάζονται να βιδώνουν με μεγάλη δύναμη τους συνδετήρες, τα panels στα σημεία εκείνα καταπονούνται και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα με τις συστολές-διαστολές να ραγίσει ο ύαλος (στα σημεία που βρίσκεται ο σύνδεσμος) και τελικά να σπάσει. Για την όδευση των καλωδιώσεων παραγγέλνονται από την Schletter ειδικά κανάλια όδευσης καλωδιώσεων από αλουμίνιο και τα καλώδια κατά μήκους των βάσεων στήριξης περνάνε από εκεί.

Τέλος η εταιρία Schletter έχει βγάλει ένα προϊόν, το οποίο είναι και αυτό κατόπιν παραγγελίας. Το προϊόν αυτό είναι ένα εξάρτημα από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο τοποθετείται ανάμεσα στον συνδετήρα και το φωτοβολταϊκό panel. Το ατσάλι αυτό χαράζει το ανοδιωμένο αλουμινένιο προφίλ του φωτοβολταϊκού panel και με τον τρόπο αυτό το γειώνει επαρκώς. Η εταιρία μας χρησιμοποιεί το προϊόν αυτό σε κάθε έργο.




Βάσεις στήριξης μεταβλητού άξονα Pesos

Το διαξονικό σύστημα ηλιοστάτη είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μονάδων και εγγυάται την ιδανική κλίση των φωτοβολταϊκών μονάδων ως προς τον ήλιο. Με τον τρόπο αυτό δεν μετατρέπεται μόνο η άμεση ακτινοβολία σε ενέργεια, αλλά μετατρέπεται με αποδοτικό τρόπο και το διαχεόμενο φως σε ενέργεια. Με τα διαξονικά συστήματα ηλιοστάτη SunFlex μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή της ενέργειας έως και κατά 40 % σε σύγκριση με εγκαταστάσεις με σταθερά νότιο προσανατολισμό.Τα συστήματα ηλιοστάτη SunFlex είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους φωτοβολταϊκών μονάδων.

Με τη βοήθεια των αισθητήρων ανέμου οδηγούνται οι ηλιακές μονάδες στην οριζόντια θέση, εφόσον εντοπιστούν άνεμοι ταχύτητας από 60 km/h και είναι έτσι προστατευμένες ακόμη και σε μεγαλύτερες ταχύτητες ανέμου. Όλα τα μεταλλικά μέρη των συστημάτων ηλιοστάτη είναι γαλβανισμένα εν θερμώ ή διαθέτουν αντισκωρική προστασία. Για το λόγο αυτό προσφέρεται εγγύηση 20 ετών για διάβρωση.

Οι εγκαταστάσεις SunFlex παραδίδονται με τη μορφή δομοστοιχείων και μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στον τόπο εγκατάστασης εύκολα και χωρίς να χρειάζονται ειδικά εργαλεία.




Καλωδιώσεις

ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ (DC): Για το συνεχές ρεύμα DC χρησιμοποιούνται σε κάθε string καλώδια διαμέτρου 6mm2 πιστοποιημένα της εταιρίας LAPP Cable.

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (ΑC): Για το εναλλασσόμενο ρεύμα (ΑC) χρησιμοποιούνται καλώδια FG7OR εντός προστατευτικού σπιράλ ή καλώδια τύπου Cu/PVC/XLPE/SWA/PVC διατομής ανάλογης, έτσι ώστε να επιτευχθεί πτώση τάση κάτω του 1% (στο σύνολο του AC μέχρι ΔΕΗ) . Το τελευταίο καλώδιο αυτό λόγω του μεταλλικόυ μανδύα προσφέρει αφενός μηχανική αντοχή έναντι τρωκτικών και προστασία από υπερτάσεις. Βασικός γνώμονας στην περίπτωσή μας είναι να έχουμε απώλειες κάτω του 1% στo DC και κάτω του 1% στο AC.
Η επιλογή του τύπου των καλωδίων γίνεται βάσει των αναγκών της εγκατάστασης. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται συνδιασμός.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (RS485): Για τις επικοινωνίες (RS485) χρησιμοποιούνται καλώδια τύπου Li2YCY κατάλληλης διατομής με εξωτερικό μανδύα από μέταλλο και είναι πιστοποιημένα για απευθείας υπόγεια όδευση. Παρόλα αυτά η εταιρία μας εγκαθιστά το καλώδιο αυτό εντός προστατευτικού σπιράλ.




Γείωση-Άμεση αντικεραυνική προστασία

Γείωση-Άμεση αντικεραυνική προστασία


Χρησιμοποιείται λάμα επικασσιτερουμένου χαλκού 25x2mm2 περιμετρικά των τραπεζιών με βρόνχους ανά τραπέζι. Η λάμα αυτή συνεχίζει μέχρι το πιλάρ της ΔΕΗ όπου ενώνεται και εκεί με το τρίγωνο της ΔΕΗ. Η λάμα επίσης ενώνεται με τις βάσεις στήριξης μέσω ειδικών ανοξείδωτων συνδετήρων. Η σύνδεση της λάμας με λάμα γίνεται με ειδική αλουμινοθερμική κόλληση.
Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται ΜΟΝΟ από την εταιρία μας και εξασφαλίζει για πάντα ότι η λάμα θα είναι ένα σώμα. Επίσης ο χαλκός και πολύ περισσότερο ο επικασσιτερωμένος χαλκός οξειδώνεται με πολύ μικρή συχνότητα. Τέλος όσον αφορά τον υπολογισμό της γείωσης και του αλεξικέραυνου, γίνεται μελέτη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ποιότητα του εδάφους και τη συχνότητα κεραυνοπληξιών της περιοχής.

Ως μέσο προστασίας έναντι άμεσης κεραυνοπληξίας χρησιμοποιείται απομονωμένο σύστημα συλλογής, ότι πιο μοντέρνο έχει να επιδείξει ο κλάδος της αντικεραυνικής προστασίας. Με το σύστημα αυτό ο κεραυνός, ο οποίος θα πέσει πάνω στις ακίδες οδηγείται απευθείας στο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι ισχυρές υπερτάσεις εντός του φωτοβολταϊκού σταθμόυ και οι απαγωγείς υπέρτασης γίνονται ακόμα πιο αποτελεσματικοί.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Σε περιπτώσεις που το έδαφος δεν έχει όξινους και οξειδωτικούς παράγοντες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και λάμα θερμογαλβανισμένου χάλυβα της εταιρίας DEHN για μείωση κόστους.




Πίνακες-Διακοπικό υλικό
Έμμεση αντικεραυνική προστασία

Η εταιρία μας είναι η μόνη η οποία χρησιμοποιεί πιστοποιημένους πίνακες από ανοξείδωτο ατσάλι της εταιρίας RITTAL. Το πλεονέκτημα μας είναι σαφέστατα μεγάλη διάρκεια ζωής και μηχανική αντοχή.
Ως διακοπτικό υλικό χρησιμοποιείται υλικό της κορυφαίας στο χώρο ΑΒΒ. Εφαρμόζονται οι κανονισμοί καθώς και οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
Τέλος χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα AC,DC,RS485 απαγωγείς υπερτάσεως της γερμανικής εταιρίας DEHN ή PROPSTER. Έχουν ένδειξη για αντικατάσταση του κάθε φυσίγγιου, έτσι ώστε γίνεται μερική αντικατάσταση του απαγωγού και όχι ολική.




Πέραν των παραπάνω θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής:


1) Η NRG-ORION δραστηριοποιείται στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας από το 1999.

2) Διαθέτει δικό της άρτια εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο συνεχώς ενημερώνεται και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

3) Έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με ποιοτικά κορυφαίους κατασκευαστές στον χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων δεσμεύοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικές ποσότητες για το 2011.

4) Έχει πιστοποιηθεί από την TÜV RHEINLAND HELLAS S.A. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

5) Είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που έχει πιλοτικό φωτοβολταϊκό σταθμό, με σκοπό την τελειοποίηση του σχεδιασμού και τον έλεγχο της αξιοπιστίας των εταιριών παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων που προμηθεύεται.

6) Ολοκλήρωσε και σύνδεσε με επιτυχία στο δίκτυο της ΔΕΗ 71 έργα συνολικής ισχύος 5,65 MWp. Σχεδιάζει και εγκαθιστά 12 έργα συνολικής ισχύος 1041,06kWp. Τα έργα θα έχουν συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ στις αρχές του 2012.Το έργο της εταιρίας ΚRONOS SUN ENERGY ισχύος 1,5 MWp είναι το πρώτο μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα με συστήματα στήριξης παρακολούθησης του ηλίου ( 1 άξονα).



Στρατηγικοί Συνεργάτες