English :


"ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΖΩΗ"-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

"Άεργη" η επιχείρηση εξοικονόμησης ενέργειας

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ


Τα άεργα ρεύματα οδηγούν στην ανάγκη αύξησης του μεγέθους κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης, καθώς οι μετασχηματιστές ισχύος θα πρέπει να είναι μεγαλύτεροι, τα καλώδια τροφοδοσίας να έχουν μεγαλύτερες διατομές, οι πίνακες να έχουν μεγαλύτερες μπάρες διανομής, με λίγα λόγια να καταναλώνουμε περισσότερο ρεύμα και να πληρώνουμε χρυσάφι τη ΔΕΗ. Αεργα ρεύματα απαιτούν όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των ηλεκτρικών κινητήρων. Τα άεργα ρεύματα μεταφέρουν την ενέργεια που απαιτείται για την δημιουργία των στρεφόμενων μαγνητικών πεδίων, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας ηλεκτρικός κινητήρας, ενώ τα ενεργά ρεύματα μεταφέρουν την ενέργεια που μετατρέπεται σε ωφέλιμο μηχανικό έργο ( για παράδειγμα η κίνηση της φτερωτής ενός ανεμιστήρα, μίας αντλίας, η κίνηση μιας μεταφορικής ταινίας κ.λ.π. ). Τα άεργα ρεύματα μπορούν να εξαλειφθούν με την τοποθέτηση πυκνωτών, οι οποίοι τα παράγουν. Για το λόγο αυτό η ΔΕΗ ζητάει μέσω του τρόπου χρέωσης από τους καταναλωτές να μην απορροφούν άεργα αλλά να τα παράγουν οι ίδιοι. Πρόσφατα το υπουργείο Ανάπτυξης με Δελτίο Τύπου κοινοποίησε ακόμα πιο αυστηρά μέτρα που αφορούν το θέμα των άεργων ρευμάτων. Στην πράξη φυσικά, όλοι οι καταναλωτές που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των άεργων ρευμάτων, τα παράγουν σε κεντρικό επίπεδο δίπλα στην παροχή της ΔΕΗ, καθώς μια επέμβαση δίπλα στους κινητήρες απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Αυτό, όμως, έχει αποτέλεσμα, αφενός μεν να ικανοποιεί μόνον η ΔΕΗ ( που δεν χρειάζεται να παράγει και να μεταφέρει τα άεργα ρεύματα ), αφετέρου δε τα άεργα ρεύματα να εξακολουθούν να διατρέχουν τα σπλάχνα της εγκατάστασης, προκαλώντας όλα τα προβλήματα που ήθελε και πέτυχε να αποφύγει η ΔΕΗ. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι οι αρμονικές ρεύματος, οι οποίες επιβαρύνουν περισσότερο την ηλεκτρική εγκατάσταση σε σχέση με τα άεργα ρεύματα. Αυτό συμβαίνει διότι, συνήθως, το ποσοστό των αρμονικών που παράγεται από ένα inverter,για παράδειγμα, σε σχέση με το κανονικό ρεύμα των 50Ηz, είναι 120%- 140%. Δηλαδή, ενώ ένας κινητήρας χρειάζεται για να λειτουργήσει έστω 100 Α, η ύπαρξη του inverter οδηγεί σε ρεύμα 220 Α - 240 Α, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πρόσθετη κατανάλωση και τη φθορά του όλου εξοπλισμού. Αυτά αναφέρει ο Θεδόσιος Ματόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας NRG ORION, οι οποία διαθέτει συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Η εταιρεία NRG ORION είναι μια επιστημονική εταιρεία, η οποία διαθέτει τεχνογνωσία αιχμής στην μείωση των άεργων ρευμάτων και τάσης , την οποία έχουν αναπτύξει καταξιωμένοι επιστήμονες. Για την εφαρμογή της διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, εργαστήριο προσομοιώσεων και υπερσύγχρονα μηχανήματα μετρήσεων.


Πιστοποίηση επιτυχίας με παραδείγματα


Παραδείγματα εφαρμογής σε βιομηχανίες, όπου φάνηκαν τα αποτελέσματα των εφαρμογών της εταιρείας, αναφέρει ο γενικός διευθυντής της NRG ORION, δρ. Κωνσταντίνος Σάτσιος. "Έργο εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανία διέλασης αλουμινίου: Το έργο αυτό αφορά τη βελτιστοποίηση της ποιότητας τάσης - ρεύματος με την τοποθέτηση κυρίως αντισταθμιστών αέργου ισχύος και παθητικών φίλτρων απόσβεσης αρμονικών σε πληθώρα AC κινητήρων και drives, συνολικής ισχύος2100kWAr. Η εγκατεστημένη ισχύς της βιομηχανίας ήταν 6715Kwα. Το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τη συγκεκριμένη βιομηχανία ανέρχεται σε 680.000.000 ευρώ, ενώ το κόστος του έργου εξοικονόμησης ήταν 146.500.000 ευρώ. Το ποσοστό εξοικονόμησης χρημάτων που επιτεύχθηκε ήταν 21,50 % και επομένως σε ετήσια βάση το οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 145.520.000 ευρώ, δηλαδή η απόσβεση του έργου έγινε σε 12 μήνες. "Έργο εξοικονόμησης ενέργειας σε κεραμοποιία. Το έργο αφορά τη βελτιστοποίηση της ποιότητας τάσης - ρεύματος με την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό ενός INVERTER σε κινητήρα ισχύος 200kW, την τοποθέτηση συνδυασμού αντισταθμιστικού αέργου ισχύος και παθητικών φίλτρων απόσβεσης αρμονικών σε DC κινητήρες ισχύος 500kW και την αντιστάθμιση αέργου ισχύος σε όλους τους υπόλοιπους AC κινητήρες. Η συνολική ισχύς των αντισταθμιστικών αέργου ισχύος που εγκαταστάθηκαν είναι 980 kWAr. Το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την συγκεκριμένη βιομηχανία ανέρχεται σε 565.000.000 ευρώ, ενώ το κόστος του έργου εξοικονόμησης ήταν 257.700.000 ευρώ. Το ποσοστό εξοικονόμησης χρημάτων που επιτεύχθηκε είναι 16,10 % και επομένως σε ετήσια βάση το οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 90.970.000 ευρώ, δηλαδή η απόσβεση του έργου έγινε σε 34 μήνες. Η διάρκεια απόσβεσης αναφέρεται μόνο στο οικονομικό κομμάτι, το οποίο είναι άμεσα μετρήσιμο μέγεθος και προκύπτει από την μείωση των λογαριασμών της ΔΕΗ, ενώ υπάρχουν και τα έμμεσα οφέλη, όπως αποφόρτιση της εγκατάστασης, μείωση του κόστους συντήρησης, αύξηση της εφεδρείας εγκατάστασης κ.α., καταλήγει ο Κωνσταντίνος Σάτσιος.


Εξειδικευμένες λύσεις αναλόγως της ιδιαιτερότητας


Η εταιρεία NRG ORION προτείνει και εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις, αφού ξεκινά με την απογραφή των δεδομένων και μετρήσεων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, εκπονεί επιστημονική μελέτη, συνθέτει εξειδικευμένες λύσεις με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και ολοκληρώνει με την εφαρμογή τους. Μερικές από αυτές τις εξειδικευμένες λύσεις που αφορούν πυκνωτές παραγωγής άεργων ρευμάτων και φίλτρα εξάλειψης αρμονικών είναι ότι οι παρεμβάσεις γίνονται πάνω στους κινητήρες που ζητούν άεργα αρμονικές ρεύματα και πάνω στα inverter που δημιουργούν, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των άεργων και των αρμονικών στα σπλάχνα της εγκατάστασης.

Τα αποτελέσματα και ωφέλειες που προκύπτουν από την ολοκληρωμένη λύση που εφαρμόζει η εταιρεία είναι:


o Εξάλειψη άεργων ρευμάτων και αρμονικών στα σπλάχνα της εγκατάστασης.
o Άμεση μείωση του λογαριασμού της ΔΕΗ από 14% έως 20%.
o Αποφόρτιση του συνόλου της εγκατάστασης.
o Μείωση του κόστους συντήρησης.
o Αύξηση της διάρκειας ζωής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
o Αύξηση της εφεδρείας της εγκατάστασης.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΕΡΔΟΣ"
ΙΟΥΝΙΟΣ

Πρωτοποριακές λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Ολοκληρωμένες λύσεις για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας προτείνει και εφαρμόζει η επιστημονική εταιρεία NRG-ORION, η οποία διαθέτει τεχνογνωσία αιχμής στη μείωση των αέργων ρευμάτων και των αρμονικών ρεύματος - τάσης. Όπως τονίζει ο γενικός διευθυντής της NRG- ORION, Δρ. Κωνσταντίνος Σάτσιος, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο συμμετέχει σημαντικά στο συνολικό κόστος παραγωγής και λειτουργίας, συχνά λαμβάνεται ως ανελαστικό κόστος, δεδομένου ότι οι τιμές διάθεσης της ΔΕΗ είναι καθορισμένες και οι καταναλώσεις δεδομένες εξαρτώμενες από τον όγκο παραγωγής και τον τύπο των μηχανημάτων. Ωστόσο, εξηγεί ο ίδιος, μπορεί να είναι ελαστικό, διότι τα άεργα ρεύματα και οι αρμονικές ρεύματος-τάσης που διαρρέουν κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση οδηγούν στην αδυναμία της πλήρους αξιοποίησης της ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας και στην καταπόνηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων με συνέπεια την αύξηση του κόστους συντήρησης και παραγωγής. "Tα άεργα ρεύματα μπορούν να εξαλειφθούν με την τοποθέτηση πυκνωτών. Για το λόγο αυτό η ΔΕΗ ζητάει από τους καταναλωτές να μην απορροφούν από το δίκτυό της άεργα, αλλά να τα παράγουν οι ίδιοι. Μάλιστα, πρόσφατα το υπουργείο Ανάπτυξης κοινοποίησε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα, που αφορούν το θέμα των αέργων ρευμάτων. Βέβαια, στην πράξη όλοι οι καταναλωτές που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των αέργων, τα παράγουν σε κεντρικό επίπεδο δίπλα στην παροχή της ΔΕΗ, καθώς μια επέμβαση δίπλα στους κινητήρες απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ικανοποιείται κυρίως η ΔΕΗ ενώ τα άεργα ρεύματα εξακολουθούν να διατρέχουν τα σπλάχνα της εγκατάστασης προκαλώντας όλα τα προβλήματα, που ήθελε να αποφύγει η ΔΕΗ", διευκρινίζει ο Δρ. Σάτσιος. Ο ίδιος προσθέτει ότι οι αρμονικές ρεύματος επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο μια ηλεκτρική εγκατάσταση σε σχέση με τα άεργα ρεύματα, ενώ είναι πολύ πιο δύσκολο να μειωθούν. "Η ΔΕΗ δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα των αρμονικών με αποτέλεσμα οι αρμονικές μέσα από τους καταναλωτές να βγαίνουν στο δίκτυό της και να δημιουργούν προβλήματα απωλειών, πρόσθετης κατανάλωσης και διαταραχών στην ευστάθεια των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το τελευταίο μπορεί να αποβεί κρίσιμο σε στιγμές μεγάλης ζήτησης ισχύος και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για black out", σημειώνει ο Δρ. Σάτσιος. Η NRG-ORION, η οποία διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, εργαστήριο προσομοιώσεων και υπερσύγχρονα μηχανήματα μετρήσεων, εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις, καθώς ξεκινά με την απογραφή των δεδομένων και με αναλυτικές μετρήσεις της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,εκπονεί επιστημονική μελέτη, συνθέτει εξειδικευμένες λύσεις με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και τις εφαρμόζει. Τα αποτελέσματα και οι ωφέλειες, που προκύπτουν από την ολοκληρωμένη λύση, που εφαρμόζει η NRG-ORION εκπονεί επιστημονική μελέτη, συνθέτει εξειδικευμένες λύσεις με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και τις εφαρμόζει. Τα αποτελέσματα και οι ωφέλειες, που προκύπτουν από την ολοκληρωμένη λύση, που εφαρμόζει η NRG-ORION είναι: εξάλειψη αρμονικών ρεύματος - τάσης και αέργων στα σπλάχνα της εγκατάστασης, βελτίωση του βαθμού απόδοσης των ηλεκτρικών φορτίων, άμεση μείωση του λογαριασμού της ΔΕΗ κατά 14-20%, αποφόρτιση του συνόλου της εγκατάστασης, μείωση του κόστους συντήρησης και αύξηση της διάρκειας ζωής και της εφεδρείας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε πολλές επιχειρήσεις oι εφαρμογές της τεχνογνωσίας της NRG-ORION πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων: Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας ΑΕ(εξοικονόμηση 17,30%, απόσβεση σε 24 μήνες), ΣΕΚΑΠ ΑΕ(εξοικονόμηση 19,90%, απόσβεση σε 22 μήνες), Φιλιππίδης ΑΕ(εξοικονόμηση 17,30%, απόσβεση σε 30 μήνες), ΓΙΟΥΛΑ ΑΕΒΕ(εξοικονόμηση 9,95%, απόσβεση σε 24 μήνες), EXALCO Ι ΑΕ(εξοικονόμηση 17,80%, απόσβεση σε 22 μήνες), ALBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ(εξοικονόμηση 12,40%, απόσβεση σε 22 μήνες), ΘΡΑΚΗ PALACE AE(εξοικονόμηση 20%, απόσβεση σε 28 μήνες), ΑΦΟΙ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΟΕ (εξοικονόμηση16,54%, απόσβεση σε 28 μήνες), ΦΙΛΚΕΡΑΜ-JOHNSON AE (εξοικονόμηση 16,00%, απόσβεση σε 32 μήνες), INTERCOMM FOODS AE (εξοικονόμηση 15,50%, απόσβεση σε 34 μήνες).


Στρατηγικοί Συνεργάτες